Logo
Portret

Bart-Jan Walraven heeft ruim 25 ervaring op het gebied van het bestuursrecht. Hij houdt zich bezig met onderwerpen als ruimtelijke ordening en milieu (omgevingsrecht), energie, handhaving, marktordening en subsidie. Zijn filosofie is dat de toegevoegde waarde van een advocaat vooral zit in de strategie waarmee een zaak wordt aangepakt. Wat is het einddoel? Hoe kan dat worden bereikt, bij voorkeur zonder procedure? Of is een procedure onvermijdelijk en welke aanpak is dan het meest kansrijk?

Bart-Jan Walraven is sinds 1 mei 2015 zelfstandig gevestigd. Deze website bevat vooralsnog beknopte informatie. In september 2015 wordt de site uitgebreid.Bezoekadres
Thornicogebouw
Westblaak 92
3012 KM Rotterdam
ingang B, derde etage
Postadres
Postbus 23434
3001 KK Rotterdam
Contactgegevens
T 010 307 09 68
M 06 25 53 97 85
F 084 87 25 365
bart-jan@walraven.legal

B.J.W. Walraven Advocatenpraktijk B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 24449001